Etykietowanie opon

Etykietowanie opon do samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych jest obowiązkowe od 1 listopada 2012 r.

[Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1222/2009]

Te nowe przepisy stanowią znaczący krok naprzód, jeśli chodzi o przekazywane konsumentowi informacje dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem (hamowanie na mokrej nawierzchni) oraz ochroną środowiska (opory toczenia, poziom hałasu zewnętrznego). Narzucają one konieczność informowania użytkowników o kwestiach dotyczących zużycia paliwa, przyczepności na mokrej nawierzchni oraz zewnętrznego hałasu toczenia opon.

Cel rozporządzenia

Exemple d'étiquette de pneu

Celem tych nowych przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa, skuteczności środowiskowej i ekonomicznej transportu drogowego dzięki promowaniu opon bezpiecznych, umożliwiających niskie zużycie paliwa, o niskim poziomie hałasu przy toczeniu. Etykietowanie opon powinno umożliwić użytkownikowi dokonanie świadomego wyboru dzięki uwzględnieniu powyższych 3 elementów oprócz kryteriów branych zazwyczaj pod uwagę przy zakupie.

Należy jednak mieć świadomość, że oszczędność paliwa i bezpieczeństwo na drodze zależy również od zachowania kierowcy; ważne są szczególnie następujące kwestie:

  • „jazda ekologiczna” może znacząco zmniejszyć zużycie paliwa,
  • ciśnienie w oponach powinno być prawidłowe i regularnie kontrolowane w celu zapewnienia optymalnego zużycia paliwa i poprawnej przyczepności na mokrej nawierzchni,
  • należy zawsze ściśle przestrzegać ograniczeń dotyczących drogi hamowania.

Ważne jest uwzględnienie faktu, że trzy kryteria opisane na etykiecie, chociaż są istotne, nie stanowią wyczerpującego opisu właściwości opony i nie obejmują wszystkich oczekiwań klientów.

Zużycie paliwa

Picto consommation de carburant

Lewa strona etykiety opisuje wpływ opony na zużycie paliwa i emisję CO2.

Opony, głównie ze względu na opory toczenia, odpowiadają za około 20% zużycia paliwa. Zmniejszenie oporów toczenia może się zatem znacząco przyczynić do poprawy skuteczności energetycznej transportu drogowego, a tym samym do zmniejszenia emisji CO2. O klasyfikacji opony decyduje właśnie wartość oporów toczenia mierzona na symulatorze.

jaka jest różnica pomiędzy oponą A a oponą G?

Skala oporów toczenia ma dużą rozpiętość i wiąże się z technologiczną ewolucją opon kolejnych generacji.

W przypadku samochodu osobowego różnica w zużyciu pomiędzy oponą A a G jest bardzo duża, rzędu 0,5 l/100 km. Odpowiada to około 80 l paliwa rocznie (zakładając dystans 15 000 km/rok).
Ponad 100 euro/rok dla samochodu benzynowego (przy cenie paliwa 1,30 euro/l).

Znaczenie ekonomiczne dla użytkownika jest spore, a nie mniejszy jest także wpływ na środowisko, jako że ta różnica w zużyciu odpowiada emisji 12 g CO2 na kilometr.

Przyczepność na mokrej nawierzchni

Picto adhérence

Prawa część etykiety opisuje zachowanie opony podczas hamowania na mokrej nawierzchni. Dokonuje się pomiarów na pojeździe w warunkach określonych w unijnym rozporządzeniu (prędkość, rodzaj nawierzchni, ilość wody, temperatura itd.).

Klasyfikacja jest ustalona na podstawie osiągów opony badanej względem opony wzorcowej.

Jaka jest różnica pomiędzy oponą A a oponą F? Ze względów bezpieczeństwa opony o kategorii G nie są dopuszczone do obrotu.

Różnica długości drogi hamowania pomiędzy pojazdem wyposażonym w opony o kategorii A a pojazdem wyposażonym w opony o kategorii F przekracza 18 m.

Zewnętrzny hałas toczenia opony

Picto bruit

Hałas powstający przy toczeniu jest dużą niedogodnością. Dolna część etykiety informuje o poziomie dźwięku emitowanego przez oponę na zewnątrz pojazdu, a nie dźwięku słyszanego przez kierowcę w pojeździe. Liczba oznacza poziom hałasu wyrażony w decybelach.

Oprócz wartości dźwięku w dB(A) na etykiecie znajduje się piktogram pokazujący, czy wartość zewnętrznego hałasu toczenia opony przekracza przyszłe obowiązkowe unijne wartości graniczne (3 czarne fale = głośniejsza opona), pomiędzy przyszłą wartością graniczną i wartością o 3 dB niższą (2 czarne fale = opona o średnim poziomie hałasu) lub ponad 3 dB poniżej przyszłej wartości granicznej (1 czarna fala = cicha opona).

Inne dodatkowe informacje dla użytkowników

Dla kategorii opon przeznaczonych do specjalnych pojazdów, lekkich samochodów dostawczych i samochodów ciężarowych informacja o etykietowaniu będzie przedstawiona w znormalizowany sposób w promocyjnych materiałach technicznych producentów, dostępnych w internecie.

Te same informacje powinny również figurować na fakturze sprzedaży opon przekazywanej nabywcy lub być dołączone do tej faktury. Użytkownik będzie więc mieć możliwość lepszego poznania produktów i porównania ich pod kątem tych kryteriów.

Przydatne łącza