Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i porady w zakresie użytkowania opon

Opony stanowią jedyny obszar styku pomiędzy pojazdem a nawierzchnią. Koniecznie należy dbać o zachowanie dobrej jakości i osiągów opon. W tym celu zalecamy stosowanie się do poniższych zasad odnoszących się do bezpieczeństwa i sposobu użytkowania. Przy korzystaniu z porad należy wziąć pod uwagę lokalneregulacje, jeśli są bardziej restrykcyjne: wymagania prawne, przepisy...

Aby zapoznać się ze Wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i poradami w zakresie użytkowania opon, kliknij link: